ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ SET Awards 2024

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 39 Second

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ SET Awards 2024 รางวัล Best Investor Relations Awards และ Best Asset Management Company Awards-ESG เน้นความสำคัญด้านการกำกับดูแล และความยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ส่งข้อมูลเข้าชิงรางวัลกลุ่ม Business Excellence และ Sustainability Excellence

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รางวัล SET Awards ในปีนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์รางวัล Best Investor Relations Awards และ Best Asset Management Company Awards-ESG โดยเน้นความสำคัญด้านการกำกับดูแล และความยั่งยืน สอดรับการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และบริบทโลกในปัจจุบัน และเชิญบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนที่สนใจเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล SET Awards สามารถส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและมอบรางวัลในเดือนตุลาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการดำเนินงาน เดินหน้าสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด Make it “Work” for Every Future โดยการจัดงาน SET Awards ประจำปี 2567 ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลสำคัญที่สะท้อนถึงกลไกสำคัญในการวางรากฐานและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย และได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดทุนไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของรางวัล SET Awards เพื่อให้สอดคล้องการปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเสถียรภาพในตลาดทุนไทย ”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนที่สนใจเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล SET Awards สามารถส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประกาศผล และมอบรางวัล SET Awards ในเดือนตุลาคม 2567” ภากรกล่าว

ทั้งนี้ ประเภทรางวัลที่บริษัทจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations Awards รางวัล Best Innovative Company Awards รางวัล Deal of the Year Awards รางวัล Best Securities Company Awards และ รางวัล Best Asset Management Company Awards-ESG สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้แก่ รางวัล Sustainability Awards และรางวัล Supply Chain Management Awards ส่วนรางวัลประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2567 เป็นการจัดงานเป็นปีที่ 21 คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์รางวัล Best Investor Relations Awards และ Best Asset Management Company Awards-ESG โดยเพิ่มน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่

1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

กลุ่มเซ็นทรัล นำ 6 กลยุทธ์ลงมือทำ ผสาน ศก.สังคม สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน 

กลุ่มเซ็นทรัล กาง 6 กลยุทธ์ สานต่อ “เซ็นทรัลทำ” บิวแคมเปญ “THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน” พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม