บางจากฯ รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

admin

บางจากฯ รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม จาก อบก. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ย้ำความสำเร็จการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนความยั่งยืน ลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารความยั่งยืนกลุ่มบริษัทบางจาก เป็นผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในระดับยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนความยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม ในขณะที่พยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และขับเคลื่อนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ในงานพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Next Post

เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ชูวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองน่าอยู่ ดัน "วัน แบงค๊อก" ยืนหนึ่ง

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สร้างเมืองน่าอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022