มติ ครม. เด่น สู้ภัย COVID-19

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:1 Minute, 47 Second

วันนี้ ครม. มีมติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
1. ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค.63 เป็น 1 ก.ค.63
.

2. ฟรีค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)
– สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
– ใช้ฟรีสูงสุดได้ถึง 90 หน่วยต่อเดือน
.

3. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย.63 ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล
– สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
.

4. มาตรการดูแลเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 รวม 1,900,000 ล้านบาท
-พรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ
-พรก.ให้อำนาจ ธปท.ออก Soft loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs
-พรก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน

5. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัย (เม.ย.- ต.ค.63)
– แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ครม. เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

1. ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. …. (ร่างพ.ร.ก.กู้เงินฯ)

o แผนงานด้านสาธารณสุข และแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ

o แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

2. ร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.ก. soft loan 500,000 ล้านบาท)

o สินเชื่อใหม่ อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับ SMEs ที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

o ธพ. และ SFls พักชำระหนี้ 6 เดือน ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

3. ร่างพระราชกำหนดการสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชน พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.ก. BSF)

o ตั้งกองทุนรวม BSFและให้ ธปท. ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

อว.ผนึก กสทช.แจกเน็ตฟรีไม่อั้น นักศึกษา

อว. ผนึก กสทช. แจกซิมอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 156 แห่งทั่วประเทศ หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและนักศึกษาขาดความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

You May Like