มูลนิธิกสิกรไทย สกัด-ผลิตพืชยาใต้ป่า โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ยกระดับรายได้เกษตรกร

admin

มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูป สกัดและผลิตพืชยาใต้ป่าภายใต้โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ยกระดับรายได้เกษตรกรเพื่อการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่านอย่างยั่งยืน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานมูลนิธิกสิกรไทย และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูป สกัดและผลิตสารสำคัญออกฤทธิ์ทางยาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่วงกลางน้ำของห่วงโซ่การพัฒนายาจากพืชยาใต้ป่า ภายใต้โครงการน่านแซนด์บอกซ์

พันธกิจครั้งนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด จนสร้างมาตรฐานใหม่ของการผลิตจากพืชยาสู่สารสกัดสำคัญออกฤทธิ์ทางยามาตรฐานสูงระดับสากล เป็นการยกระดับคุณค่าและมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย และ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

Leave a Reply

Next Post

ความเครียดสะสม ภาวะอันตรายเสี่ยงซึมเศร้า เสียชีวิต!!

หนึ่งในสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกที่มนุษย์เราพบเจออยู่เสมอและคงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง นั่นคือ “ภาวะเครียด” ภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยทำงาน