มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพผู้พิการ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 32 Second

มูลนิธิโอสถสภา สนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการ 150 คนตามเป้า มอบโอกาส พร้อมเป็นพลัง ช่วยเหลือสังคมเพื่อก้าวต่อไป

มูลนิธิโอสถสภาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่คนพิการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 60 คน ผ่านโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และตัวแทนมูลนิธิโอสถสภา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา นายคฑา โอสถานุเคราะห์ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา และนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทำให้ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิโอสถสภาได้ส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการเสร็จสิ้นครบ 150 คน ตามเป้าหมาย

มูลนิธิโอสถสภามีเป้าหมายในการให้การช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณกุศล ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้แก่คนพิการ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนพิการ ให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบอาชีพให้คนพิการครบ 150 คนตามเป้าหมายที่วางไว้ ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสนับสนุนสร้างอาชีพพร้อมมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพใน 4 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม งานเกษตร งานบริการ และงานฝีมือ ตามความสนใจและความถนัดของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้พิการได้อย่างตรงจุด มอบโอกาส สร้างก้าวแรก ให้คนพิการมีอาชีพและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้

ทั้งนี้ มูลนิธิโอสถสภาได้มีการติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือและคำแนะนำแก่คนพิการในโครงการ โดยสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนพิการที่ได้รับมอบทุน เพื่อให้เกิดมิติทางสังคมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มูลนิธิฯ มีเป้าหมายให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รายได้ และสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิโอสถสภาในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานโมเดลการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงโอกาสและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง โดยการมอบอาชีพให้คนพิการในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ถือเป็นการปิดท้ายการส่งมอบอาชีพของโครงการจนครบ 150 คน เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนพิการเพื่อให้มีพลังเพื่อก้าวต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

"ก้านกล้วยแลนด์" เปิดแล้ว! วันเด็กนี้ ก้อมาดิค้าบบบ

“ก้านกล้วยแลนด์” ดินแดนสำหรับเด็กๆ สวนสนุกแห่งแรก! เติมเต็มความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเสริมพัฒนาการรอบด้าน พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่ม 13 ม.ค. นี้! หมายเหตุ : สวนสนุกสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี เครื่องเล่นบางชนิด เหมาะสำหรับส่วนสูง 100 cm. ขึ้นไปนะ