ม.มหิดล – สะหวันนะเขต ร่วมวิจัย และพัฒนา เมืองสมุนไพร

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 38 Second

จากแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ประกาศให้ “จังหวัดอำนาจเจริญ” เป็นหนึ่งใน เมืองสมุนไพร (Herbal City)

จึงนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมสำรวจ วิจัย และพัฒนาพืชที่มีสรรพคุณทางยาโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว ซึ่งมีมานานพอสมควร จากการสำรวจพืชที่มีสรรพคุณทางยาในพื้นที่ถึงปัจจุบัน ทำให้ได้พืชสมุนไพรแล้วทั้งสิ้นเกือบ 300 ชนิดในฐานข้อมูล

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานของทั้ง 2 สถาบันพบว่า ในส่วนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้ และเครื่องมือ

จากที่ได้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกไปเมื่อปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา และด้วยความโดดเด่นจากผลงานวิจัยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และมีการอ้างอิง (citation) อย่างกว้างขวาง โดยมีความคล้ายคลึงกับสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จุดสนใจร่วมอยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพของทั้ง 2 พื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดที่รอคอยการค้นพบเพื่อการนำไปใช้ประโ
ยชน์ทางยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการต่อยอดโครงการฯ นับจากที่ได้มีการสำรวจพืชสมุนไพรร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ได้เพิ่มขึ้น 10%

นอกจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพแล้วในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ยังพบพืชสมุนไพรท้องถิ่นในกลุ่มอื่น ซึ่งอาจนำไปต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้แก่

  • โลดทะนงแดง (Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib) ซึ่งเป็นไม้พุ่มกึ่งล้มลุกมักพบตามชายป่า สามารถใช้ถอนพิษแมลงกัดต่อยโดยนำรากไปบดและใช้ทารักษาแผลได้ทันที
นาโลดทะนงแดง
  • ว่านสาวหลง (Wurfbainia schmidtii (K.Schum.) Škorničk. A.D.Poulsen)เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าและราก มีกลิ่นหอมใช้ต้มอาบบำรุงผิว
ว่านสาวหลง
  • ส่องฟ้า (Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino) เป็นไม้พุ่มรากใช้ฝนทาแก้ฝี

ทิศทางของการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกในปัจจุบัน อยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันนั้น จะเป็นองคาพยพสำคัญสู่การสร้างความแข็งแกร่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

ส่องฟ้า
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

รู้จักเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก MIS-SILS ตรงจุด ลดเจ็บ ฟื้นตัวเร็ว

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง เผยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก MIS และ SILS การผ่าตัดไม่น่ากลัว แผลเล็ก เจ็บน้อย คนไข้ฟื้นตัวเร็ว