“สถาปนิกคลาวด์คอมพิวติ้ง” ตำแหน่งงานมาแรง

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 16 Second

เนื่องจากหลายธุรกิจกำลังนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง มาช่วยปฏิรูปกันอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรเข้าใจว่าการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์

แต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 90% ของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจด้านไอที รายงานว่าทีมงานของตนยังขาดทักษะด้านคลาวด์ ซึ่งมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ที่รู้ดีเรื่องการวางแผน การออกแบบ พัฒนา และย้ายระบบ รวมถึงการดำเนินการด้านแอพพลิเคชันบนคลาวด์ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก

เควิน เคลลี ผู้อำนวยการ ฝ่ายโปรแกรมการให้ความรู้และการรับรอง Certification อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) เปิดเผยว่า ในช่วงเริ่มต้นการทำงานที่ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ได้เป็นหนึ่งในสถาปนิกด้านโซลูชันคลาวด์รายแรกๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้คลาวด์เติบโตขึ้นอย่างมากนับแต่นั้นมา เนื่องจากมีฟีเจอร์และบริการมากมายสำหรับผู้สร้างคลาวด์ ปัจจุบันผมเป็นผู้ดูแลโปรแกรมด้านการให้ความรู้และให้การรับรอง หรือ certification ซึ่งเราได้นำเสนอให้กับทั้งที่เป็นองค์กรและเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินด้านทักษะเพื่อช่วยให้เริ่มต้นติดตั้งคลาวด์ได้อย่างมั่นใจ บทบาทของสถาปนิกด้านคลาวด์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก และยังคงแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ไม่สิ้นสุดของนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อะไรคือทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในฐานะสถาปนิกด้านคลาวด์ ? เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะสำคัญหลักๆ ที่ผู้ว่าจ้างมองหา และมืออาชีพเองก็สามารถสร้างทักษะเหล่านี้ได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากแรงขับเคลื่อนและศักยภาพทางธุรกิจที่มากับคลาวด์ในปัจจุบัน

แต่ก่อนอื่น หน้าที่ของสถาปนิกทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไร

สถาปนิกด้านคลาวด์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับสถาปัตยกรรมด้านคลาวด์คอมพิวติ้งขององค์กร พวกเขามีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงบริการที่ใช้พัฒนากลยุทธ์ด้านคลาวด์ในเชิงเทคนิค ช่วยในการย้าย (ไมเกรท)ระบบคลาวด์ตลอดจนรีวิวสถาปัตยกรรมของเวิร์กโหลดและให้คำชี้แนะเพื่อตอบโจทย์เรื่องความเสี่ยงสูง ในการจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ สถาปนิกด้านคลาวด์ต้องใช้ทักษะที่ผสมผสานกันทั้งในด้านธุรกิจ เทคนิค และเรื่องทักษะของคน อีกทั้งมีความเข้าใจถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่ต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน

ทักษะด้านไหนที่สำคัญที่สุดสำหรับสถาปนิกด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง

มีความยืดหยุ่นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้

สถาปนิกด้านคลาวด์ต้องสามารถทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ และต้องเปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ ไม่มีลูกค้ารายไหน หรือโครงการไหนที่เหมือนกันทุกอย่าง ฉะนั้นการเรียนรู้และทดลองอย่างต่อเนื่องจึงช่วยให้สถาปนิกด้านคลาวด์มือใหม่และที่ผ่านประสบการณ์แล้วก็ตาม สามารถให้คำแนะนำแก่องค์กรได้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงไหนก็ตาม จะต้องเริ่มจากการค้นหาฟีเจอร์และบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งติดตามบล็อกที่เชื่อถือได้รวมถึง discussion board ต่างๆ การมีมุมมองวิธีคิดที่สนใจใฝ่รู้ ช่วยให้สถาปนิกด้านคลาวด์มีความพร้อมในการมองหาแนวทางใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการเวลาที่ดี

มืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์ ต้องมีทักษะที่ดีในการบริหารจัดการเวลา เพราะแต่ละวันต้องทำงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมกับลูกค้าเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการ รวมถึงการออกแบบเฟรมเวิร์กด้านสถาปัตยกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ งานในแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน เพราะอาจต้องเข้าประชุม หรือเดินทางไปประชุมที่ไซต์งานกับลูกค้า เขียนสคริปต์ ทำงานเรื่องการย้ายระบบ ติดตามฟีเจอร์ใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมทางออนไลน์ หรือแก้ปัญหา ดังนั้น สถาปนิกด้านคลาวด์จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนงานในแต่ละวัน โดยจัดลำดับความสำคัญของเวลาตามงานที่มี และเข้าใจว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

ทักษะการสื่อสารและความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

ในการเดินทางสู่คลาวด์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนร่วมมากมาย นับตั้งแต่คนจ่ายบิลไปจนถึงทีมงานด้านซีเคียวริตี้ ตลอดจนทีมงานด้านเทคนิค และคนที่ช่วยตัดสินใจเลือกผู้จำหน่ายระบบคลาวด์ ซึ่งสถาปนิกด้านคลาวด์มักจะถูกกระตุ้นให้เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อเคาะการตัดสินใจ และต้องเตรียมพร้อมเพื่อสื่อสารเรื่องของการออกแบบคลาวด์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งสถาปนิกด้านคลาวด์ที่ประสบความสำเร็จจะรู้ว่าจะต้องสื่อสารกับผู้ฟังที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคเลยหรือรู้แค่เพียงเล็กน้อยได้อย่างไร พร้อมทั้งวางแนวทางการนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นของธุรกิจและสร้างผลกำไร
การตัดสินใจที่เฉียบคม

ในหลายครั้ง สถาปนิกด้านคลาวด์จะกลายเป็นบุคคลที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาหา เพื่อขอแนวทางในการแก้ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญ การที่สามารถให้มุมมองที่ชัดเจนเฉียบคมได้อย่างมั่นใจ ไม่เพียงช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจอยู่ในมือของผู้มีความสามารถ ยังหมายถึงโซลูชั่นคลาวด์ที่นำเสนอยังมีความปลอดภัย ยืดหยุ่น คุ้มค่าใช้จ่าย และได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศ ฉะนั้นการตัดสินใจที่เฉียบคมจึงไม่ได้หมายความถึงการครอบงำ หรือการมีอิทธิพลเหนือกว่าเท่านั้น สถาปนิกด้านคลาวด์สามารถให้คำแนะนำในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยความสุขุม

การรับรองด้านเทคนิคของอุตสาหกรรม

แน่นอนว่า สถาปนิกด้านคลาวด์ ต้องมีทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับเป็นพื้นฐานการวางแผนสถาปัตยกรรมคลาวด์และการบริหารจัดการ รวมถึงการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการผสานรวมและการส่งมอบระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (CICD) การจัดการฐานข้อมูล การเชี่อมต่อและทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงทักษะด้านสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันสมัยใหม่ และอื่นๆ

นอกจากนี้ สถาปนิกด้านคลาวด์ ต้องผ่านการรับรองที่เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรม เช่น AWS Certified Solution Architect-Associate certification ใหม่ โดยจะประเมินความสามารถในการออกแบบและการนำโซลูชันที่มีการวางสถาปัตยกรรมบน AWS เป็นอย่างดีมาใช้งานจริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ภายในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คลาวด์ คอมพิวติ้ง พัฒนาจากเทคโนโลยีที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก จนกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนชั้นนำที่ให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในขณะที่เทคโนโลยีเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัย แต่ส่วนใหญ่ทักษะยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในการช่วยให้นำคลาวด์มาใช้งานได้สำเร็จ การมุ่งมั่นเพื่อให้เข้าใจว่าจะนำศักยภาพของคลาวด์มาใช้ให้เต็มที่ได้อย่างไร พร้อมกับเสริมความสามารถให้กับมืออาชีพเพื่อทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริง จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสที่มากับคลาวด์ที่สร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจและพนักงาน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

"เอพี - สมาร์ท"ปลดล็อคชีวิตด้วยบริการออนดีมานด์

‘เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป’ พร้อมด้วย ‘สมาร์ท’ ผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ผนึกกำลัง 7 พาร์ทเนอร์ชั้นนำ ยกระดับ SMART WORLD เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “PERSONAL HOME ADVISOR” ผู้ช่วยประจำบ้านที่พร้อมบริหารจัดการทุกเรื่องบ้านอย่างครบวงจร

You May Like