สนามบินสมุย – สนามบินตราด คว้ารางวัล Green Airport

admin

“สนามบินสมุย และสนามบินตราด ภายใต้การบริหารของบางกอกแอร์เวย์ส” คว้ารางวัล Green Airport สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนามบิน เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ “G – Green” ระดับประเทศ ในโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รางวัลได้แก่

รางวัลเกียรติคุณระดับดีมาก แก่สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่โดดเด่นด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารให้มีลักษณะเปิดโล่ง และคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรางวัลเกียรติคุณระดับดี แก่สนามบินตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ และสนามบินภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการปฏิบัติงานภายใต้หลักการ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

Leave a Reply

Next Post

'ดีแทค เน็ตทำกิน' ปูเส้นทางอาชีพ 9 ผู้ก้าวพลาด

ดีแทค เน็ตทำกิน ร่วมมือกับ TIJ และ Robinhood ชวนคนไทย #ชิมเรียกยิ้ม จุดประกายสร้างอาชีพด้วยออนไลน์ให้ผู้เคยก้าวพลาดกลับเข้าสู่สังคมอย่างยั่งยืน