สืบสานปณิธานการให้…สู่ภารกิจสร้าง “โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน”

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 11 Second

กว่า 50 ปี “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ผู้สืบสานปณิธานการให้…สู่ภารกิจสร้าง “โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน” เพื่อคนไทยทุกคน

แน่นอนว่าการจะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และนโยบายที่เข้มงวดจากภาครัฐแล้ว ศักยภาพและความพร้อมทางการแพทย์ก็มีส่วนสำคัญ ประเทศไทยเองถือว่ามีความพร้อมทั้งด้านระบบและบุคลากร เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ถึงขนาดได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดประจำปี 2562 ติดอันดับ 6 ของโลก และเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด

การแพทย์และสาธารณสุขไทยได้รับการพัฒนาและวางรากฐานที่มั่นคงมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี ซึ่งหากกล่าวถึงองค์กรการกุศลผู้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน เชื่อว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ คงเป็นองค์กรหนึ่งในดวงใจของคนไทยหลายล้านคน

No One Knows What Thailand Is Doing Right, but So Far, It’s Working เป็นรายงานชิ้นพิเศษจากสื่อดังระดับโลกอย่าง The New York Times เมื่อเร็วๆนี้ ที่พาดหัวข่าวชื่นชมเชิงประหลาดใจ ถึงศักยภาพของประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมวิเคราะห์ถึงหลากหลายแง่มุม และความเป็นได้ต่างๆ ที่ว่า ทำไม ประเทศไทยถึงรับมือได้ดี …

กว่า 50 ปี “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ผู้สืบสานปณิธานการให้…มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มี 4 พันธกิจสำคัญ อันได้แก่ การรักษา สร้างงานวิจัย สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคนในทุกระดับชั้น

ที่ผ่านมา ได้รับพลังความช่วยเหลือจากประชาชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ทำให้สามารถนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยกว่า
2 ล้านรายต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปสร้างคุณาประโยชน์ให้กับสังคมผ่านโครงการต่างๆ อีกมากมาย เช่น โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

ถึงแม้ว่าประชาชนชาวไทยจะได้รับสิทธิการรักษาฟรีตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิพื้นฐานอื่นๆ แต่ก็ยังพบว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ เพราะสิทธิไม่ครอบคลุม ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ จึงถือกำเนิดขึ้น จากความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี และสร้างความหวังทางการรักษาให้กับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาและดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วงตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ยังเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไม่เพียงเปิดให้บริการในรูปแบบของโรงพยาบาล แต่ยังมีอีกบทบาทสำคัญในฐานะโรงเรียนแพทย์ต้นแบบ และสถานที่วิจัยทางการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชื่อว่า การที่สังคมจะมีสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน นอกจากจำเป็นจะต้องมีศักยภาพทางด้านการรักษาแล้ว ยังต้องมีความก้าวหน้าทางการวิจัย ความแข็งแกร่งทางบุคลากรทางการแพทย์ และความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วย ควบคู่ไปกับโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของทุกคนในชาติ จากจุดกำเนิดที่ต้องการเป็นสะพานบุญให้พี่น้องชาวไทยร่วม ‘ให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน’ กับผู้ที่เจ็บป่วย และความหมายมั่นที่จะเป็นกำลังสนับสนุนให้ภารกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทุกเงินบริจาค ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย สร้างสาธารณประโยชน์และพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงอย่างแพร่หลาย อันจะนำไปสู่การป้องกัน บำบัด และรักษาที่มีประสิทธิภาพในที่สุด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” และ “สร้าง” สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

แอคคอร์ เปิดบริการแพทย์ทางไกล ปรึกษาฟรี

แอกซ่าประเทศไทย ร่วมกับแอคคอร์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่แขกของโรงแรมในเครือแอคคอร์ 87 แห่งในไทย ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แบบทางไกล แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่สิงหาคม 2563

You May Like