อพท.นำความรู้ปั้นท่องเที่ยวชุมชนคลองพระพิมล

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 25 Second

อพท. จับมือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำองค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี ปั้นชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนวิถีคลอง

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ได้จับมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาคลองพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดย อพท. ได้นำความรู้และความชำนาญในการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปสนับสนุน นทพ. เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสอดรับกับการพัฒนาด้านกายภาพตามแผนงานของ นทพ. อีกทั้งเป็นการยกระดับให้ชุมชนสองฝั่งคลองพระพิมล ได้มีศักยภาพจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

ทางด้านพลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า คลองพระพิมล เป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการสัญจรทางน้ำ ด้านวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตคูคลอง และด้านสิ่งแวดล้อม ที่รักษาระบบนิเวศน์ของชุมชนสองฝั่งคลอง ซึ่งตลอดคลองมีความยาว 31.5 กิโลเมตร เชื่อมโยงอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ นทพ. ได้เล็งเห็นผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ที่ประสบความสำเร็จในหลายแห่งที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ อพท. ในครั้งนี้ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่และชุมชนตลอดสองฝั่งคลองพระพิมลในมิติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งยังสามารถส่งผลไปถึงมิติการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

โดยขณะนี้ นทพ. และ อพท. อยู่ระหว่างการหารือแผนการทำงานร่วมกันในช่วง 2565-2567 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งปี 2565 ภารกิจการขับเคลื่อนเร่งด่วนช่วง 5 ก.ม. แรก คือการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมศักยภาพของพื้นที่และนำมาออกแบบจัดทำแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เหมาะสมกับพื้นที่

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. เป็นหน่วยทหารที่เน้นการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาของประเทศในพื้นที่ที่กําหนด มุ่งหวังให้คน ชุมชน และพื้นที่มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศ ภารกิจการทำงานจะครอบคลุมหลากหลายมิติ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ บุคลากรของ นทพ. มักใส่ชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงิน จึงเป็นที่มาของฉายา “นักรบสีน้ำเงิน” ซึ่งการพัฒนาคลองพระพิมล มาจากการที่ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการ นทพ. ได้มอบนโยบายให้ นทพ. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล เพื่อประโยชน์ที่ชุมชนในย่านคลองแห่งนี้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

เภสัช จุฬาฯ พัฒนา "น้ำกระสายยาฟาวิพิราเวียร์" ช่วยเด็กป่วยโควิด-19

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนา น้ำกระสายยาสำหรับการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนฟาวิพิราเวียร สำหรับเด็กป่วยโควิด -19 เฉพาะราย ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครอง ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมยาน้ำจากยาเม็ด รสหวาน ทานง่าย