ไบเทค คว้ารางวัลอาคารรักษ์โลก จาก พพ.

admin

ไบเทค คว้ารางวัล Thailand Energy Award เดินหน้าองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน

นางสาวดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เปิดเผยว่า ไบเทคได้รับมอบรองวัล Thailand Energy Awards จากนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยที่ผ่านมา ไบเทค ได้นำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและปฏิบัติงานโดยใช้พลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไบเทค ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ของอาคารและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นและนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของไบเทคเรื่องการบริหารเพื่อความยั่งยืน อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED ทดแทนหลอดเดิม, งานเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Water Cooled Chiller) ประสิทธิภาพสูง, การเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU) บริเวณ EH101-104 ทดแทนของเดิม, การติดตั้งและปรับลดความถี่หอระบายความร้อน (Cooling Tower) แบบ Variable Speed Drive (VSD) ที่ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล 

ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 491 กิโลวัตต์ โดยคิดเป็น 930,560 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเปรียบเทียบเป็นเงินที่ประหยัดได้ถึง 3,619,880 บาทต่อปี  อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ได้676,066 (kg-CO2) โดยประมาณ และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ทางศูนย์ฯ ยังมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 ไบเทคให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ไม่เพียงประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดอันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานธุรกิจของไบเทคที่ตั้งเป้าสู่การเป็นสถานที่จัดงานไมซ์สีเขียวชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

รางวัล Thailand Energy Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานประเภทอาคารควบคุมดีเด่นประจำปี 2563 ร่วมกับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ในนามกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญขององค์กรที่ได้รับการยอมรับและยกย่องเป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับประเทศ

Leave a Reply

Next Post

วัคซีนเข็ม 3 กับ ยอมติดเชื้อโอมิครอน อย่างไหนดีกว่ากัน

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์ในเฟสต์บุ๊ค ตอบคำถามทางจดหมายให้กับผู้มีข้อสงสัยรายหนึ่ง ที่ถามว่า…ดิฉันฉีดไฟเซอร์ครบหกเดือนแล้ว ขอเรียนถามว่า ฉีดแอสตร้าเป็นบูสเตอร์โดสจะดีหรือไม่ คืออยากฉีดไขว้น่ะค่ะ เห็นแต่ชวนเชื่อในทางกลับกันว่าแอสตร้าให้ตามด้วยไฟเซอร์จะดีมาก แต่ไฟเซอร์ตามด้วยแอสตร้าหาข้อมูลไม่เจอ