LPN กับภารกิจพิชิต “ขยะ”

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 21 Second

“ขยะ” วาระแห่งชาติ ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนมองข้ามต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะขยะไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่การบริหารจัดการอย่างไม่ถูกวิธีก็ยังมีปัญหา

เช่น การกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผา นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว สารพิษยังสามารถสะสมในดินและน้ำ ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ สร้างมลพิษทำให้เสียสมดุลธรรมชาติ และกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอีกด้วย

รัฐบาลไทยมีการระดมสมองร่วมกันจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่างโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2651 – 2573 โดยเป้าหมายแรกกำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 ต้องลดและเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด แล้วใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเป้าหมายที่ 2 กำหนดว่าภายในปี 2570 จะนำขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ส่วนของภาคเอกชน อย่าง LPN ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็ไม่ได้อยู่นิ่ง ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมชักชวนให้เจ้าของร่วมในโครงการ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยได้จัดตั้งถังคัดแยกขยะ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้  รวมถึงจัดให้มี “ถุงผ้าให้ยืม” โดยเริ่มนำร่องในบางโครงการเพื่อชักชวนให้เกิดวงจรการลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) บอกว่า สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน ที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยในส่วนของบริษัทฯ เรามีแนวทางที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ชัดเจนทั้งในกระบวนการ อิงกระบวน  และนอกกระบวนการ เรายังประสบความสำเร็จในการชักชวนให้เจ้าของร่วมซึ่งมีอยู่ราว 130,000 ครอบครัว ใน 151 โครงการ  ช่วยกันคัดแยกขยะ ซึ่งแนวคิดนี้ยังได้ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนในโครงการที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต

สำหรับในปีนี้ LPN ได้ต่อยอดแนวคิดของการช่วยลดปริมาณขยะไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยการเลิกเสริฟน้ำถ้วยพลาสติกในสำนักงานขาย รวมถึงการเชิญชวนพนักงานใช้แก้วน้ำ และถุงผ้า นอกจากนั้น เรายังได้ร่วมในโครงการ “วน” ของเครือบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด มหาชน) ตั้งกล่องขอรับขยะพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไว้ที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ช่วยให้พลาสติกยังหมุนวนอยู่ในระบบและลดปริมาณขยะที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

ภารกิจพิชิต “ขยะ” คงไม่ใช่ Mission possible ที่สามารถทำให้บรรลุได้ภายในเวลาอันใกล้ แต่ถ้าทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมมือรวมใจ หันมาเสพติดและส่งต่อพฤติกรรม 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle ก็เชื่อได้แน่ว่าโลกสีฟ้าน้อยๆ ใบนี้ จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับลูกหลานของเรา รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ไปอีกนานเท่านาน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

สยามพิวรรธน์ ประกาศวิชั่นความยั่งยืน เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคม

สยามพิวรรธน์ เปิดวิสัยทัศน์ด้านสังคม เผยดำเนินธูรกิจด้วยความยั่งยืน กับ 3 มิติ “คน สังคม สิ่งแวดล้อม”หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านกลยุทธ์ต้นแบบ “สร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” เผยปลายปีเตรียมเปิดโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียม ให้กับคนทั้งมวลอย่างทั่วถึง

You May Like