เติมสุขให้คนทำงาน ต้าน Talent War

admin

ระบบนิเวศน์ในที่ทำงาน คือ หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนพลังในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดการรังสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือการแข่งขันในสนาม Talent War ขององค์กรต่างๆ