เซ็นทรัล รีเทล เลิศรอบด้าน กวาด 11 รางวัลเวทีระดับภูมิภาคและโลก

admin

เซ็นทรัล รีเทล หรือ CRC กวาด 11 รางวัลใหญ่จาก 5 เวทีระดับโลกภายใน 1 เดือน คว้า 4 รางวัลด้านธุรกิจ 3 รางวัลด้าน Sustainability และอีกอย่างละ  2 รางวัลด้าน Marketing and Communications และด้าน Investor Relations

AIS คว้ารางวัลบริหารจัดการองค์กร Global MIKE Award 3 ปีซ้อน

admin

AIS คว้ารางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก Winners of the Global MIKE Award 2022 ขึ้นแท่นองค์กรโทรคมนาคมไทยหนึ่งเดียวที่ได้รางวัล 3 ปีซ้อน

ไทยเบฟ คว้ารางวัล การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ 

admin

ไทยเบฟ ประสบความสำเร็จคว้า “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ “นายจ้างดีเด้นระดับเอเชีย”