ไทยเบฟ คว้ารางวัล การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ 

admin

ไทยเบฟ ประสบความสำเร็จคว้า “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ “นายจ้างดีเด้นระดับเอเชีย”