ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบ 40 ล้าน พัฒนาวัคซีน ChulaCov19

admin

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน 40 ลบ. สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยคนไทย แก่โครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19 สอดคล้องนโยบายภาครัฐที่เดินหน้าสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 ที่เป็นของคนไทยเองให้ประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว