มูลนิธิโคคา-โคลา ผนึกกำลัง 2 มหาวิทยาลัย เดินหน้า “เก็บ” ไทยให้สวยงามระยะที่ 2

admin

มูลนิธิโคคา-โคลา ร่วมลงนาม MOU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าโครงการจัดการขยะ วัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน ระยะที่สอง ขยายพื้นที่จาก เกาะล้าน เกาะเสม็ด และเกาะกูด สู่เกาะลิบง และเกาะหลีเป๊ะ