เจ้าสัวเจริญ รักษ์โลก นำเทคโนโลยีเอสซีจี เปลี่ยนอาหารเป็นปุ๋ย ที่ “วัน แบงค็อก”

admin

วัน แบงค็อก จับมือ เอสซีจี นำเทคโนโลยี เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ย แผนงานล่าสุดเพื่อความยั่งยืน ลดของเสีย แปรรูปเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ