6-10 ธ.ค.เที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566”

admin

6-10 ธ.ค.นี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566”น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์