‘อินโดรามา เวนเจอร์ส’ สร้างเมืองไร้ขยะ นำร่องส่งเสริมความรู้ด้านการคัดแยก-รีไซเคิลพลาสติก

admin

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผนึก กรุงเทพมหานคร ปูทางโรงเรียนสอนเด็กคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิล หวังเป็นต้นทางสู่เมืองไร้ขยะ ตั้งเป้าขยายความรู้ 1,000,000 คนทั่วโลกภายในปี 2573 และเข้าถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 337 แห่ง ภายในปี 2568