นวัตกรรม “ลดฝุ่นเกาะ-สะท้อนน้ำ” โซลาร์เซลล์

admin

นักวิจัย นาโนเทค สวทช. ต่อยอด Nano Coating พัฒนานวัตกรรมน้ำยาเคลือบพื้นผิวโซลาร์เซลล์ “ลดฝุ่นเกาะ-สะท้อนน้ำ” ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านเศรษฐกิจสีเขียว