มาแล้ว 4 โครงการ ลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

admin

ครม.เคาะ 4 โครงการ ลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 แล้ว ทั้ง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” “โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3″ โครงการ ฎยิ่งใช้ยิ่งได้” และ “โครงการผู้รับสิทธิเราชนะ”