เปิดแล้ว ไทยเวียตเจ็ทเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ – ดาลัด กระตุ้นการท่องเที่ยว ไทย – เวียดนาม

admin

สายการบินไทยเวียตเจ็ทกลับมาให้บริการแล้ว กับเส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ดาลัด (เวียดนาม) หลังหยุดให้บริการกว่า 3 ปี ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 เผยจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินที่ VZ940 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง