10 กลุ่มอาชีพแรง ยุค New Normal

admin

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจและกลุ่มแรงงานต้องปรับตัว เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และยังทำให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบใหม่ จากวิถีความปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal