iPhone 12 มาแล้ว รอเคาะราคาไทย

admin

มาแล้วจ้า iPhone 12 งานนี้มาแบบเปลี่ยนหน้าตากันชัดเจน ตอบสนองรองรับ เทคโนโลยี 5G และยังคง การรองรับ 4G โดยเครื่องจะแสดงความชาญฉลาดสวิทเลือกสัญญาณเองกับสัญญาณที่ดีที่สุดเร็วที่สุด เมื่อพื้นที่นั้นมีสัญญาณ 5G เขาก็จะเลือกใช้ 5G แต่ถ้าไม่มีเขาจะกลับไปเลือก 4G แบบอัตโนมัติ