เตอร์กิชแอร์ไลน์ รักษ์โลก สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดใช้เชื้อเพลิง

admin

เตอร์กิชแอร์ไลน์ เตรียมขยายฝูงบิน สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส 220 ลำ ปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยด้วยเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดใช้เชื้อเพลิง ลดเสียงรบกวน และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง