ABSS นำ AI Picking ซอฟท์แวร์อัจฉริยะ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย

admin

ABSS เปิดตัว AI Picking ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับทุกอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย