Techsauce จับมือ Hello Tomorrow ดัน DeepTech ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรไทย

admin

Techsauce ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ จับมือ Hello Tomorrow Asia Pacific เดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ DeepTech โดยการเชื่อมโยงองค์กรในประเทศไทยกับกลุ่ม DeepTech Startups ผ่านการร่วมมือทั้งในรูปแบบพันธมิตรและการเข้าลงทุน

ม.ขอนแก่นผนึกญี่ปุ่น พลิกโฉมการศึกษาไทย

admin

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Professor Dr.Masami Isoda ผู้ดูแลโครงการ AI for Education และผู้เชี่ยวชาญด้าน Lesson Study จัดบรรยายเรื่อง AI for Education Tranform in the 4th industrial Revolution หวังพลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย อบรมครู นักเรียนใช้ AI