การท่องเที่ยวฮ่องกง เปิดน่านฟ้าออนไลน์ 360 องศา

admin

เมื่อไม่น่านมานี้ รัฐบาลฮ่องกงและสิงคโปร์ได้ประกาศเห็นชอบในหลักการ เปิด “Air Travel Bubble” (ATB) เชื่อมการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับสิงคโปร์ ให้ผู้คนจากศูนย์กลางด้านการบินทั้งสองแห่ง สามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างอิสระ ด้วยมาตรการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ