‘EV BUS’ ต้นแบบ 4 รุ่น สำเร็จแล้ว สวทช.ส่งมอบ ขสมก.ทดลองใช้งานจริง

admin

โครงการรียูสรถเมล์ ขสมก. เฉียบ สวทช. – เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’ เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิต และออกแบบการบริการในอนาคต