KCT Academy โชว์แกร่งเทรนนิ่งยุคดิสรัปชั่น

admin

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง การถูก Disrupt ของแต่ละองค์กร คือการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจการเทรนนิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจเทรนนิ่ง ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน