GCNT ตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ยกระดับไทยสู่ศูนย์อบรมเอเชีย-แปซิฟิก

admin

GCNT ผนึกพันธมิตร ตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ยกระดับไทยสู่ศูนย์อบรมสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม