ต่ออายุใบรับรองคุณภาพสากลความปลอดภัยการบินไทย

admin

การบินไทยได้รับการต่ออายุใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน IOSA 

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้รับมอบใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยการควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัย และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึ่งเป็นการตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการ และความปลอดภัยด้านการบินที่มีมาตรฐานที่สุด 

การบินไทยเป็นสายการบินรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้รับการต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการปฎิบัติการบินที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล ทั้งนี้ สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Member) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการประเมินทุกสองปี 

การบินไทยมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบินไทยมีความพร้อมในการกลับมาทำการบินให้บริการผู้โดยสารอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง

Leave a Reply

Next Post

แจกฟรี สมุนไพร M HERBS สูตรหมอแสง ผู้ป่วยมะเร็ง

เนเจอร์ เฮิร์บฯ จัดโครงการ “M HERBS ไม่ทิ้งผู้ป่วยมะเร็ง” แจกสมุนไพร M HERBS สูตรหมอแสง ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนถึงหน้าบ้านฟรี จำกัด 1 หมื่นคนแรก ผู้ป่วยมะเร็ง ใบรับรองแพทย์และสำเนาบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่ 4-7 พ.ค. 63 นี้