บ้านปู เน็กซ์ ยกระดับการเรียนรู้ ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่างโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

admin

บ้านปู เน็กซ์ ต่อยอด โครงการ “Light & Learn” ปีที่ 5 ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่าง สร้างการเรียนรู้และประโยชน์ให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”จึงได้นำความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาด ส่งมอบแสงสว่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” นำแสงสว่างจากระบบโซลาร์เซล เพิ่มโอกาสการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า โดยตลอด 5 ปี ได้ติดตั้งระบบโซลาร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน กำลังผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 73,000 วัตต์ และสนับสนุนนักเรียนรวมแล้วกว่า 2,400 คน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

ล่าสุด ทีมพนักงาน และ “ครูอาสาบนดอยสูง” ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลและแบตเตอรี่ คือ โรงเรียน ศศช.บ้านโป๊ะพอคี จังหวัดตาก พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติ และพลังงานสะอาด

ตลอด 5 ปีที่บ้านปู เน็กซ์ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn เรานำระบบโซลาร์ไปติดตั้งให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเชื่อว่าแสงสว่างจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยยกระดับการเรียนการสอน พร้อมสร้างประโยชน์รอบด้านให้เยาวชนไทย และคุณครูอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น

1.ด้านการเรียนรู้ ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาการใช้ภาษาไทย และความคิดสร้างสรรค์

2. ด้านการสอน สนับสนุนให้คุณครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และทันต่อโลกยุคใหม่

3. ด้านคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 100% ซึ่งเด็ก ๆ จะถูกปลูกฝังเรื่องพลังงานสะอาดผ่านการใช้และร่วมกันดูแลรักษา

5.ด้านจิตใจ เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้ม และความฝันให้เด็ก ๆ จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

บ้านปู เน็กซ์ ยังมอบจานดาวเทียม และโทรทัศน์ สำหรับใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาทางไกล มอบอุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่จำเป็น โดยปี 2560 และ 2561 ติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ให้แก่โรงเรียนในสังกัดศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตากรวม 37 โรงเรียน ปี 2562 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในเขตพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Next Post

เสริมทราย "ชายหาดจอมเทียน" สร้างภูมิทัศน์สวยงามรับนักท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า เสริมทรายชายหาดจอมเทียน ป้องกันปัญหากัดเซาะ สร้างภูมิทัศน์สวยงาม รับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ