ศิริราช ไม่เลื่อนฉีดวัคซีน

admin

ศิริราช ประกาศ ไม่เลื่อนฉีดวัคซีน พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้ประชาชนที่มีนัดหมายได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ทางคณะฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมายได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้รอรับการติดต่อจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้มาเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ทันที ที่ทางศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดนครปฐม สำหรับรายชื่อผู้ได้คิวรับวัคซีนของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง www.gi.mahidol.ac.th

Leave a Reply

Next Post

ChulaCov19 วัคซีนรุ่นแรกของไทย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2