สมาคมทองคำ เสริมความรู้พัฒนาอุตสาหกรรมทองคำ

admin

มศว. ผนึก สมาคมค้าทองคำ พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าทองคำ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ เตรียมจัดกิจกรรมแรก เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกิจ การแสดงตน และการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมค้าทองคำ และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทองคำของไทยมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายจิตติ กล่าวว่า กิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้น คือ การอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยการอบรมจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่เว็ปไซด์สมาคมค้าทองคำ www.goldtraders.or.th/ หรือเว็ปไซด์ของศูนย์วิจัยทองคำ www.goldresearchcenter.com และ นอกจากนั้น ทางเว็ปไซด์ GoldAround.com จะนำความคืบหน้าการจัดหลักสูตรดังกล่าวมานำเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าทองคำในประเทศ

Leave a Reply

Next Post

CPF หนุนอาเซียน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based

ซีพีเอฟ จับมือ โปรเว็ก เอเซีย (ProVeg Asia) ร่วมสนับสนุนการแข่งขันนวัตกรรมอาหารจากพืชของอาเซียนปี 2564 (Asean Food Innovatioin Challenge 2021) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์อาหารในอนาคต โดยเฉพาะอาหารที่มาจากพืช