ออโรร่า เฮิร์บ แตกไลน์กรีนคอสเมติกส์ป้องกันผมร่วง

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 51 Second

ออโรร่า เฮิร์บ แตกไลน์แบรนด์ Boonjira ผลิตภัณฑ์ Green Cosmetic ช่วยป้องกันผมร่วงภายใน 7 วัน ด้วยนาโนเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดผมงอกใหม่ภายใน 1 เดือน

นางจารุณี บุญหนุน เจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมออโรร่า เฮิร์บ กล่าวว่า ออโรร่า เฮิร์บ ได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ ภายใต้ชื่อ Boonjira หรือ บุญจิรา เป็นแบรนด์สินค้าที่ยังคงจำหน่ายสินค้าที่รองรับการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและบำรุงหนังศีรษะ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

Boonjira ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ป้องกันผมร่วงพร้อมกัน 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วยแฮร์โทนิค และ แชมพูสระผม ป้องกันผมร่วง ที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง (Development of Microemulsion for Encapsulared Sangyod Rice Extract to Improved Efficiency of Anti-Hair Loss Product) โดยงานวิจัยพบว่า ช่วยให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีผมงอกใหม่ภายใน 2 เดือน

จารุณี บุญหนุน เจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมออโรร่า เฮิร์บ

“ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคป้องกันผมร่วงเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ไม่ต้องล้างออก ให้ความชุ่มชื่นกับผมและหนังศีรษะ ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิว (Skin Irritation) ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าผมร่วงลดลงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน และผู้ใช้มีผมงอกขึ้นมาใหม่ภายใน 2 เดือน ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงได้” นางจารุณี กล่าว

คุณสมบัติเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์แชมพู คอนดิชั่นเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมด้วยสูตรที่อ่อนโยน ทำให้ผู้ใช้มีผมที่สุขภาพดี นุ่มลื่นมากขึ้น และยังเป็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green cosmetic)

ด้าน ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ สำนักงานวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Center of Excellence in Natural Products Innovation, Mae Fah Luang University) และหัวหน้า โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง กล่าวว่า ตนเองและทีมงาน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ Agricultural Research Development Agency (Public Organization) เพื่อทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง (Development of Microemulsion for Encapsulared Sangyod Rice Extract to Improved Efficiency of Anti-Hair Loss Product) โดยวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาการเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดข้าวสังข์หยดโดยไมโครอิมัลชัน เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มการนำส่งสารเข้าสู่ผิว โดยมีขนาดอนุภาคระดับ นาโนเมตร ชึ่งเทคนิคนี้ทำให้สารสกัดเข้าสู่ผิวหนังมากกว่าสารสกัดปกติ ส่งผลทำให้เกิดผลการใช้ผลิตภัณฑ์รวดเร็วกว่ารูปแบบทั่วไปและการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปของไมโครอิมัลชัน ทำให้ผลลัพธ์ดีกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ เพราะมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้มากกว่า ส่งผลให้เห็นประสิทธิถาพชัดเจนกว่าและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีไมโครอิมัลชันสารสกัดข้าวมีสีเป็นองค์ประกอบ

งานวิจัยดังกล่าวได้ทำการทดลองทั้งในห้องแล็ปและมีการวิจัยโดยการทดลองใช้งานจริงของอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพศชายและเพศหญิง ที่มีภาวะผมร่วงหรือศีรษะล้าน มีสภาพผิวและหนังศีรษะปรกติ ไม่เป็นโรคผิวหนัง และไม่มีอาการติดเชื้อที่หนังศีรษะ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า หลังจากอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงไมโครอิมัลชันสารสกัดข้าวสังข์หยดไปเพียงระยะเวลา 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ อาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งชายและหญิงมีผมร่วง ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์

นอกจากการหลุดร่วงของเส้นผมลดลงแล้วดังที่กล่าวมา อาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯจำนวน 27 คน จาก 42 คน พบว่ามีผมที่หนาขึ้น สุขภาพผมแข็งแรงและดีขึ้น บริเวณที่มีภาวะศีรษะล้านมีผมงอกขึ้นมาใหม่ โดยอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพศชาย เห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน 2 เดือนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพบว่ามีผมงอกใหม่บนหนังศีรษะและบริเวณศรีษะล้าน โดยอาสาสมัครสามารถรับรู้ได้ถึงไรผมใหม่ หรือผมงอกใหม่ด้วย

สำหรับอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพศหญิง พบว่า หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง 7 วันหรือ 1 สัปดาห์ สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผม (Anti-hair fall) และเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าระยะห่างระหว่างรอยแสกผมลดลง ผมดำเงางาม และมีน้ำหนักมากขึ้น และ จากงานวิจัย พบว่า อาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพศหญิง จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเร็วกว่า อาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพศชาย โดยจะเห็นผมที่หนาแน่นมากขึ้น และเส้นผมมีสุขภาพแข็งแรง ผมมีน้ำหนักมากขึ้น

ทั้งนี้ การวิจัยเรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง เป็นงานวิจัยต่อยอดจาก ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015)โดยในงานนี้มีหน่วยงานนานาชาติเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 ผลงาน จากประเทศไต้หวัน

นอกจากนี้ ยังได้รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness, Haller, ประเทศโปแลนด์ (On Stage) (รับรางวัลบนเวที) และ รางวัล Special Prize จาก Euro Invent, ประเทศโรมันเนีย

การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงนับว่ามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี เป็นต้น”ดร. ณัตฐาวุฒิ กล่าวและว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ยังช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารเคมีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วย

สำหรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง ประกอบด้วย แฮร์โทนิคสารสกัดข้างสังข์ ขนาด 15 ml และ 30ml รวมถึง แชมพูสระผมสารสกัดข้าวสังข์หยด ขนาด 100 ml พร้อมจำหน่ายและดูแลสุขภาพผมที่อ่อนโยนสวยงาม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

คลังออกมาตรการ ดูแล-เยียวยาประชาชน

คลัง ระดมมาตรการด้านการเงิน ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

You May Like