เบทาโกร-NECTEC พัฒนาแพลตฟอร์มเก็บข้อมูล-บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 0 Second

“เบทาโกร” จับมือ “NECTEC” พัฒนาแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero ปี 2050

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)หรือ “BTG” กล่าวว่า เบทาโกร ได้ร่วมกับ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)” ต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลการปลดปล่อยและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Accounting and Management Platform) ของเบทาโกร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศไทยและสากล ตอกย้ำเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Net Zero ภายในปี 2050

เบทาโกร มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มั่นคงให้แก่พนักงานและคู่ค้าของเรา และเราต้องการให้คู่ค้าและสังคมชุมชนรอบตัวเราเติบโตไปพร้อมกับเราด้วย พร้อมกันนี้ ก็สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ทำให้เมื่อเกิดวิกฤต เบทาโกรจึงได้รับความร่วมมือจากคู่ค้า ความร่วมใจของพนักงาน และการสนับสนุนจากผู้บริโภค นำพาบริษัทให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้

นอกจากนี้ เพื่อที่เบทาโกรจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และยั่งยืน เราจึงดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม

เบทาโกรกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประเมินและจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เบทาโกรและบริษัทย่อยมีการดำเนินการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารจัดการและดำเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ผ่านมา เบทาโกรและบริษัทย่อย นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 35 สถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้กว่า 40 เมกะวัตต์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 22,000 ตัน และดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

'ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค' จุดประกายเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ประกาศรางวัลโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ชูความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 5 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนไทย ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ