เด็ด! BYD เคลม Carbon Credit ให้ลูกค้าแลกสิทธิประโยชน์ ครั้งแรกในโลก

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:6 Minute, 35 Second

เรเว่ ออโตโมทีฟ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” ขวนลูกค้านำคาร์บอนเครดิต าเคลม จากการใช้รถยนต์อีวี มาแล้วรับสิทธิประโยชน์ เริ่มต้นจากการแลกลดค่าชาร์จไฟ เปิดเคลมล็อตแรกต้นปี 2567 พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ

ประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวว่า เรเว่ ออโตโมทีฟ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการเปิดโครงการ Carbon Credit ซึ่งเป็นโครงการแรกของ “RÊVERLUTION” ในประเทศไทย ที่ให้ลูกค้าผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า BYD ได้นำคาร์บอนเครดิตจากการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า มาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ

บริษัทฯ เริ่มต้นจากค่าบริการชาร์จที่สถานีชาร์จ Reversharger ในเครือของเรเว่ฯ และอนาคต ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมาย ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา เพื่อนำสิทธิประโยชน์อื่นๆ มามอบให้กับลูกค้า โดยเน้นเป็นพวกสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เราพยายามสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และส่งเสริมการใช้รถอีวีให้มากขึ้น เรามองเห็นปัญหาของผู้ขับขี่ หากเลือกใช้รถอีวี ชาร์จเจอร์ต้องพร้อม แต่ตอนนี้ชาร์จเจอร์ไปกระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่ และโฮมชาร์จเจอร์ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์การเดินทางได้ทั้งหมด”

ดังนั้น เรเว่ฯ จึงจับมือกับ Sharge ในการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานรถอีวี ทั้งกลางวัน กลางตืน และเพื่อการเดินทาง

ประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวว่า การคำนวณคาร์บอนเครดิตนี้ จะเริ่มเคลมครั้งแรกช่วงต้นปี พ.ศ.2567 โดยจะทำ 2 ครั้งต่อปี ซึ่งทางเรเว่ ออโตโมทีฟ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม

พันธกิจเชิงวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นว่า เรเว่ ออโตโมทีฟ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีแนวโน้มความรุนแรงที่สูงขึ้น เรเว่ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแก้ปัญหา เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด

“เรเว่ฯ การที่เพิ่มการรับรู้ในตลาดเป็นอะไรที่สำคัญมาก สำหรับกรตัดสินใจมาใช้อีวี เราได้ดูว่า ปีหนึ่ง เรามองว่า น่าจะได้คาร์บอนมากกว่า 16,000 ตัน หรือเทียบเป็นการปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น เราจะคืนเครดิตห้ลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตัวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจเลือกใช้รถยนต์อีวี และมีความสะดวกสบายมากขึ้น”

RÊVERLUTION มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนแผนการ NDC (Nationally Determined Contribution) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายในปี พศ. 2573 โดยประเทศไทยได้ประกาศ ให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน ‘Carbon Neutrality’ ภายในปี พ.ศ. 2593 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ‘Net Zero Emission’ ภายในปีพ.ศ. 2608

เรเว่ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ภายใต้มาตรฐาน VERRA’s Verified Carbon Standard (VCS) ผ่านการส่งเสริมการให้ผู้ขับขี่ในประเทศไทยเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) มาสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศหรือก๊าซเรือนกระจก เราเชื่อว่า โครงการ Carbon credit ภายใต้พันธกิจ RÊVERLUTION ของเราจะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างดี โดยลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ BYD ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการ Carbon credit ผ่านทาง ทาง RÊVER Application โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย เรเว่ ออโตโมทีฟ เป็นบริษัทแรกในโลกที่มอบผลประโยชน์ ทาง Carbon Credit คืนให้กับลูกค้า

เรเว่ ออโตโมทีฟ เป็นบริษัทแรกในโลกที่มอบผลประโยชน์ ทาง Carbon Credit กลับคืนสู่ลูกค้า ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทุกรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่านการอนุมัติ Carbon Credit แล้ว ทางเรเว่จะเป็นผู้ดูแลดำเนินการ และ Claim Carbon Credit ให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย หลังจากเป็นสมาชิก

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ Carbon Credit จากการคำนวณ ระยะทางการขับขี่ (Mileage) จะคำนวณเป็นอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำมาใช้เป็นเครดิตส่วนลดในการชาร์จรถยนต์ EV กับ RÊVERSHARGER เป็นต้น และยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

RÊVERLUTION ถือเป็นพันธกิจ ของเรเว่ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ (NEW DREAM ENERGY) โดยผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ยิ่งผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ก็ยิ่งมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น

เป้าหมายคือ อยากให้ลูกค้า BYD ทุกคนเข้าร่วมโครงการ Carbon Credit ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเรา ขับเคลื่อนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและยั่งยืนไปด้วยกันเพื่ออนาคตลูกหลานของเรา

อีกความสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนจากรถสันดาปภายใน (ICE) มาสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น จากการที่เรเว่ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายรถยนต์ BYD อย่างเป็นทางการไปในประเทศไทย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 เราได้เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3 เป็นรุ่นแรกและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ลูกค้าต่อแถวจองตั้งแต่โขว์รูมยังไม่เปิด เป็นกระแสในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น และต่อมาในเดือน กรกฏาคม 2566 เรเว่ได้เปิด BYD DOLPHIN เป็นรุ่นที่สอง ก็ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นกัน จนทำให้เกิดการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแบบก้าวกระโดด ซึ่งเกินโครงสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทยที่จะรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า

เรเว่ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการเติบโตรถยนต์ไฟฟ้าแบบก้าวกระโดด จึงได้เกิดความร่วมมือกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเป็น “RÊVERSHARGER” ซึ่งเป็นพันธมิตรในการขยายสถานีชาร์จครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1,110 จุด (สถานีชาร์จไฟฟ้า กระแสตรง 394 จุด และสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ 716 จุด) ภายในสิ้นปี 2566 นี้ และเรายังมีพันธมิตรจากโรงแรมเดอะสแตนดาร์ด โครงการแสนสิริ และ โครงการชาญอิสระ อีกทั้งสถานีบริการน้ำมันบางจาก และ สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะคลายความกังวลในการเดินทางไกลได้อย่างสบายใจมากขึ้น

พีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา Sharge ได้สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จที่แข็งแกร่งกว่า 486 จุดใน 155 แห่ง โดย 75% อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการต่อคิวตามสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน โครงการ RÊVERSHARGER จึงร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายราย รวมถึงโรงแรมเดอะสแตนดาร์ด, แสนสิริ และชาญอิสสระ ตลอดจนสถานีบริการบริการน้ำมัน ได้แก่ ซัสโก้และบางจาก เพื่อสร้างสถานีชาร์จที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ทุกรูปแบบ

พีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE)

ประธานวงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริการหลังการขาย และทราบปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ที่เร็วเกินโครงสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ทางเรเว่ จึงเร่งสร้าง “RÊVERSHARGER” ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ บริษัท Sharge, อสังหาริมทรัพย์และสถานีบริการน้ำมันบางจาก, Susco ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งคาดว่า ปลายปีนี้จะเพิ่มมากถึงกว่า 6-7 หมื่นคัน จากปัจจุบันมีอยู่ราว 4.2 หมื่นคัน และในส่วนของ BYD คาดว่าจะมียอดขายถึงสิ้นปีอยู่ที่กว่า 4-5 หมื่นคัน จากปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 2 หมื่นคัน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

CIMB Thai ทุ่ม 7.7 แสนล้าน ยก‘ความยั่งยืน’ ขึ้นแท่นกลยุทธ์หลักธุรกิจ

CIMB Thai เดินตามบริษัทแม่ ประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินส่งเสริมความยั่งยืนเป็น 1 ล้านล้านริงกิต หรือ 7.7 แสนล้านบาท ภายใน ปี 2567