โนวาร์ตีส ประเทศไทย ขึ้นแท่นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 46 Second

โนวาร์ตีส ประเทศไทย ขึ้นแท่นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย การันตีด้วยรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 สานต่อคำมั่นที่พร้อมจะผลักดันให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองอย่างสร้างสรรค์

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับรางวัลจากเวที HR Asia Awards ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2564 หรือรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 (Thailand Edition) ต่อเนื่องเป็นปีที่สองนับจากได้รางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2563 โดยองค์กรตั้งมั่นที่จะพลิกโฉมภาพลักษณ์ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ด้วยการส่งเสริมการแสดงศักยภาพที่แท้จริงของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นในเรื่องนวัตกรรม การพัฒนาความสามารถของตนเอง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานให้กับพนักงานรวม 300 อัตรา ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)

โนวาร์ตีส ประเทศไทย ได้รับการยอมรับในเรื่องการดูแลเอาใจใส่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ด้วยพันธกิจที่ต้องการผลักดันและสนับสนุนความหลากหลาย ตลอดจนมีการยอมรับความแตกต่างให้เป็นมาตรฐานด้านแนวทางปฏิบัติหลักขององค์กรที่มีต่อพนักงานทุกคน รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมและยุติธรรม และรวมถึงการให้ความใส่ใจในด้านสุขภาวะที่ดีและความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย ซึ่งความมุ่งมั่นเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ผ่านรางวัลที่ได้รับนี้ ในส่วนของพันธกิจที่บริษัทฯ มีต่อประเทศไทยและระดับภูมิภาคจะสามารถเห็นได้จากกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมด้านการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร อาทิ วันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ที่โนวาร์ตีส พนักงานของเรามีความสำคัญและมีคุณค่าที่สุด เราจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของเราเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้เรายังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานสามารถประสบความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานและเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีและมีความหมายให้กับชีวิตของคนไข้ไทย เรารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราเดินมาบนเส้นทางที่ถูกต้อง และยังเป็นกำลังใจให้เรามีศรัทธาในการเดินหน้าต่อไป

โนวาร์ตีส ประเทศไทย เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความสนใจใคร่รู้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่างซึ่งจะยิ่งส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยนโยบายที่ยืดหยุ่นเช่นนี้ส่งผลเป็นโครงสร้างการทำงานที่รู้จักกันดีคือ “ทางเลือกที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ” (Choice with Responsibility) ที่ให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาจะทำงานด้วยวิธีการใด รวมทั้งการเลือกเวลาและสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับพวกเขาเองได้ ในขณะเดียวกันยังคงต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองด้วยการสื่อสารบอกกล่าวกับหัวหน้างาน รวมทั้งทำงานให้สอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานและความร่วมมือกันในทีม แนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบที่ต้องได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากหัวหน้างานมาเป็นการสื่อสารบอกกล่าวให้หัวหน้างานได้ทราบแทน

การมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานนับเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้โนวาร์ตีส ประเทศไทย สามารถดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์และบรรลุผลสำเร็จที่วางไว้ได้ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ทำเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงานระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นคือการมอบ “Care Package” ที่ประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แผ่นทำความสะอาดเปียกผสมแอลกอฮอล์ ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนและวิตามินต่าง ๆ ส่งตรงถึงพนักงาน ในอีกด้านหนึ่งเรื่องของสุขภาพจิตก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะที่ยากลำบาก ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการดูแลและสนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีขึ้นให้พนักงานและสมาชิกครอบครัวได้เข้าร่วมอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้นยังมี กิจกรรม “Energized for Life Benefits” ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพพลานามัยให้กับพนักงาน สมาชิกในครอบครัว และคู่ชีวิต โดยไม่คำนึงว่าเป็นเพศใดอีกด้วย

“ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าคนวัยไหน ต่างหันมาให้ความสนใจว่านายจ้างเห็นคุณค่าของพวกเขาในฐานะลูกจ้างมากน้อยเพียงใดที่โนวาร์ตีส เราให้ความสำคัญและรับฟังอย่างสม่ำเสมอว่าพนักงานให้ความสนใจกับอะไรและต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไร เรายังได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อให้เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย ซึ่งจะสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าได้ เรามีความภูมิใจที่นอกจากจะได้รับรางวัลจาก HR Asia แล้ว ความสำเร็จของเรายังได้รับการยอมรับด้วยรางวัล “2021 UN Women Thailand WEPs Awards” ในตำแหน่งรองอันดับ 2 ของสาขา Gender-inclusive workplace เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจยาและเวชภัณฑ์โฉมใหม่” เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวเสริม

กระบวนการประเมินและคัดเลือกของ HR Asia ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสำรวจและการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการตัดสินที่พิจารณาในหลาย ๆ ด้านที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการบริหารงานขององค์กร

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

AZ ชูผลวิจัย ยืนยัน ยา AZD7442 ป้องกันโรคระยะยาว

แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ยา AZD7442 จากการศึกษาระยะที่ 3 ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคโควิด-19 ยืนยันว่ายามีประสิทธิผลสูงและสามารถป้องกันโรคได้ในระยะยาว

You May Like