เภสัช จุฬาฯ พัฒนา “น้ำกระสายยาฟาวิพิราเวียร์” ช่วยเด็กป่วยโควิด-19

admin

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนา น้ำกระสายยาสำหรับการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนฟาวิพิราเวียร สำหรับเด็กป่วยโควิด -19 เฉพาะราย ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครอง ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมยาน้ำจากยาเม็ด รสหวาน ทานง่าย