สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชวนเครือข่ายปิดไฟ 1 ชม.

admin

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขานรับนโยบายชวนเครือข่ายปิดไฟ 1 ชม. เวลา 20.30 – 21.30 น. สนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก