ซัมซุง ชูโซลูชันและโดรนอัจฉริยะฉีดพ่นแปลงเกษตร หนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์

admin

ซัมซุง ร่วมมือ เออาร์วี ผลักดัน Digital Transformation สู่วงการเกษตรกรรมไทย ร่วมสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ชูโซลูชันและโดรนอัจฉริยะฉีดพ่นแปลงเกษตร