เอไอเอส ประกบ พม. สาน”ภารกิจคิดเผื่อ” เติมทักษะ ลดความเหลื่อมล้ำสังคม

admin

กระทรวง พม. จับมือ AIS ACADEMY สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งต่อขีดความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร ลดทอนความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

พม.ผนึก AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสการเรียนรู้เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

admin

พม. ดึง AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสเรียนรู้ไร้ขอบเขต ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ จ.เชียงใหม่