“การบินไทย” จัดเที่ยวบิน รับส่งผู้แสวงบุญ พิธีฮัจย์

admin

การบินไทย” จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 รวม 23 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 โดยมี นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายภักดี มะแอ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ และนายอับดุลอาสิ กาแบ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม

ในปี 2566 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 6,555 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ไป-กลับ รวม 23 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2566 ออกจากประเทศไทย 2 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส และหาดใหญ่ เดินทางสู่ 2 จุดบินในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

•เที่ยวบินขาไป

-เส้นทาง หาดใหญ่ – มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2566

และจำนวน 1 เที่ยวบิน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

-เส้นทาง นราธิวาส – มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566

•เที่ยวบินขากลับ

-เส้นทาง เจดดาห์ – หาดใหญ่ วันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2566

และวันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2566

-เส้นทาง เจดดาห์ – นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2566

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Next Post

“ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.” ประจวบคีรีขันธ์

ช่อง 3 เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ใน “ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์