ซีพีเอฟ ให้น้องอิ่มท้องและเรียนรู้ด้านการเกษตร

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 41 Second

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบโภชนการที่ดีและร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ ส่งมอบโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ” ให้โรงเรียนบ้านนากอก ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 81 ส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืนของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” มาตั้งแต่ปี 2558 นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร ช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และแก้ปัญหาทุพโภชนาการ โดยล่าสุดได้ส่งมอบโครงการฯให้แก่โรงเรียนบ้านนากอก โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ นายพิทยา ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก คณะครู และนักเรียน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณซีพีเอฟที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักที่สำคัญของประเทศ และเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะนำโครงการดังกล่าวไปขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ

นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และมีทักษะด้านการผลิตอาหาร เพื่อใช้ผลผลิตเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอาคารเรียนทางด้านการเกษตร สำหรับการสอนภาคทฤษฎีก่อนการปฎิบัติจริง และจัดทีมงานซีพีเอฟจิตอาสา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น ระบบ 5 ส. โภชนาการอาหาร เป็นต้น

ด้านนายพิทยา ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก กล่าวว่า โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียน 60 คน นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฎิบัติทางการเกษตร นักเรียนสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและชุมชนรอบข้างได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกอนาคตให้กับนักเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านนากอก จัดกิจกรรมในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ประกอบด้วย โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ โครงการหลุมพอเพียง โครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการปลูกผักปลอดสาร โครงการเลี้ยงบ่อปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โครงการปลูกไม้ผล

โครงการบ่อเก็บน้ำPE โดยเป็นโรงเรียนลำดับที่ 81 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดการผลผลิตและอาหารตามหลักโภชนาการแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

ทรู ยกเลิกถุงพลาสติก 10 แฟล็กชิกสโตร์

ทรู ประกาศใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลดีไซน์ โชว์ศิลปะแห่งแบรนด์ทรู ทดแทนถุงพลาสติกใน 10 แฟล็กชิป สโตร์ ย้ำทำธุรกิจแบบรับผิดชอบต่อสังคม

You May Like