รพ.เจ้าพระยาบริการส่งยาถึงบ้าน

admin

โรงพยาบาลเจ้าพระยาตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ “บริการส่งยาถึงบ้าน”

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการรับยาเดิมโดยไม่ต้องเดินทางมารับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-433-5666, 02-433-8222 หรือทาง Line ID: @chaophya

Leave a Reply

Next Post

DON DON DONKI ราชประสงค์เปิดแล้ว

“DON DON DONKI The Market” เปิดทำการแล้ว ตั้งแต่ 31 มี.ค.63 เผย พร้อมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้