“แอคคอร์” ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:6 Minute, 41 Second

แอคคอร์ จับมือ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และ แมคคินซี่ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมจัดทำชุดคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

แอคคอร์ (Accor) กลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการชั้นนำระดับโลก เผยแพร่สมุดปกขาวเชิงวิชาการฉบับใหม่ที่มุ่งสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน รวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อประเด็นด้านความยั่งยืน และท้ายที่สุดคือกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรายงานที่มีชื่อว่า “เส้นทางสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจีน”(The path toward eco-friendly travel in China) ได้นำเสนอว่า การใช้มาตรการความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม ตั้งแต่แขกไปจนถึงผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลก จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

New Report: Promoting a Sustainable Future for China’s Travel Industry (CNW Group/Accor)

โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนก็มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม ข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council) ระบุว่า จีนมีแนวโน้มเติบโตเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2575 หลังจากที่เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาแล้วก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด ขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ยังพบด้วยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 6-8% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของจีนในปี 2562

ข้อมูลจากแมคคินซี่ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มมองหาทางเลือกที่ยั่งยืน แต่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจว่าควรทำอย่างไร ขณะที่ข้อมูลจากทริปดอทคอม กรุ๊ป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน 85% มองว่าความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญหรือสำคัญมาก ในขณะที่ 60% กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวจีนยังไม่ชินกับแนวคิดในการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับต้นทุนด้านความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเน้นย้ำถึงความพยายามของอุตสาหกรรมในการยกระดับการให้บริการที่ยั่งยืน ซึ่งการแสดงให้เห็นถึงภาระที่ต้องแบกรับร่วมกัน และการแจ้งว่าการปรับขึ้นราคาจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น จะทำให้นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายเงินมากขึ้น

New Report: Promoting a Sustainable Future for China’s Travel Industry (CNW Group/Accor)

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รายงานฉบับนี้จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และช่วยเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริโภค อย่างการจองทริปท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง การใช้เวลามากขึ้นในจุดหมายปลายทางแห่งเดียว และการปลูกฝังนิสัยใส่ใจความยั่งยืน เช่น แขกของโรงแรมสามารถลดความถี่ในการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน และงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากความยั่งยืนในระยะยาวยังจำเป็นต้องอาศัยการริเริ่มจากฝั่งผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

สมุดปกขาวฉบับนี้จึงได้จัดทำชุดคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การบริการรูปแบบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive) ซึ่งเป็นการให้มากกว่าการรับ คำแนะนำดังกล่าวครอบคลุมการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อทำให้ตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนปรากฏเด่นชัดมากขึ้นบนโลกออนไลน์ การติดป้ายแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของนักท่องเที่ยว การมอบสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ยั่งยืน และการฝึกอบรมพนักงานให้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาปรับใช้

การที่นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืนและมีความเต็มใจที่จะท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ประกอบกับการที่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวแต่ละรายนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้มากขึ้น จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน “ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ว” ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ดี การยกระดับความยั่งยืนในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยความพยายามร่วมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรม รายงานฉบับนี้จึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงกระตุ้นให้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในประเทศจีน นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมแนวคิดร่วมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่แขกและผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกร่วมกัน

New Report: Promoting a Sustainable Future for China’s Travel Industry (CNW Group/Accor)

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงจากแอคคอร์, ทริปดอทคอม กรุ๊ป และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศจีน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวสมุดปกขาวซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแฟร์มอนต์ พีซ (Fairmont Peace) ในเซี่ยงไฮ้

เซบาสเตียน บาซิน (Sébastien Bazin) ประธานและซีอีโอของ แอคคอร์ กล่าวว่า ผู้คนและความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม และรายงานฉบับนี้เป็นก้าวสำคัญของแนวทางความร่วมมือในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง แต่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกัน การท่องเที่ยวในประเทศจีนและทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และแอคคอร์ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างทริปดอทคอม กรุ๊ป ตลอดจนที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้อย่างแมคคินซี่ ในการจัดทำสมุดปกขาวที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมีความหมายอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับแขก พนักงาน และพันธมิตรของเราต่อไป

เจน ซุน (Jane Sun) ซีอีโอของทริปดอทคอม กรุ๊ป กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติได้ผลักดันให้เราใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรและปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น “เป้าหมายการท่องเที่ยวสีเขียว” (Green Tourism Goals) ซึ่งเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลายล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมคุณค่าทางสังคมและการค้าอันเกิดจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรของเรา ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างแอคคอร์และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี เป้าหมายของเราคือการปูทางไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

โจนาธาน เวิตเซล (Jonathan Woetzel) หุ้นส่วนอาวุโสของแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี และผู้อำนวยการสถาบันแมคคินซี่ โกลบอล (McKinsey Global Institute) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นผู้นำในการผลักดันวาระด้านความยั่งยืน ขณะที่ผู้คนเริ่มออกมาท่องเที่ยวอีกครั้ง แต่ละขั้นตอนของการเดินทางมาพร้อมโอกาสในการเลือกและการปฏิบัติที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันที อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่โรงแรมและตัวแทนท่องเที่ยว ไปจนถึงนักลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ให้บริการเทคโนโลยี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

โรงพยาบาลรามคำแหง ชวน<strong>วิ่ง Ram Hero Run 2023</strong>

35 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง ชวนใส่ใจสุขภาพ กับงานวิ่ง Ram Hero Run 2023 พร้อมพลังคนรุ่นใหม่ “ภณ-ณวัสน์” และ “หวานหวาน-อรุณณภา”

You May Like