โอสถสภา รีไซเคิลขวดแก้ว

admin

โอสถสภาผนึกพลังวงษ์พาณิชย์ รีไซเคิลขวดแก้ว เดินหน้าสู่การทำธุรกิจยั่งยืน

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ Chief Supply Chain Officer นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer บริษัท โอสถสภาจำกัด (มหาชน) และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดหาเศษแก้วอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์รีไซเคิลของโอสถสภา ซึ่งทำการรีไซเคิลขวดแก้วที่ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตขวดแก้วใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทราย ได้ถึงปีละ 30,000 ตัน

Leave a Reply

Next Post

21 หน่วยงานรัฐ-เอกชนผนึกกำลัง ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

21  หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา บูรณาการความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด ตั้งเป้าลดไม่น้อยกว่า 3 แสนตันCO2  ภายในปี 2565