8Rs สู่ธุรกิจสีเขียว ทางเลือก SMEs ไทย

admin

กสิกรไทย แนะ SMEs นำเศรษฐกิจหมุนเวียน 8Rs สร้างใบเบิกทางสู่ธุรกิจสีเขียว เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด ช่วยโลก ช่วยธุรกิจเดินหน้า

กสิกรไทย แนะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เมื่อ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจสีเขียวยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ธุรกิจสีเขียวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้ธุรกิจดูโดดเด่นในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางคู่แข่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของการใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะยากเกินไป เพราะแค่มี 8Rs ธุรกิจก็สามารถโลดแล่นบนโลกสีเขียวได้แบบไม่สะดุด!

Rethink ผู้ประกอบการต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อหรือบริโภคสินค้า ที่สำคัญต้องมองให้เห็นถึงของเสียและความสูญเปล่าในทุกส่วนของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะหาแนวทางการแก้ไขและรับมือกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ดีต่อทั้งโลกและธุรกิจ

Reduce เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ แค่ลดระดับการใช้หรือบริโภคทรัพยากร พลังงาน วัตถุดิบ หรือสิ่งของต่างๆ และควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง นั่นเพราะแค่เราลดการใช้ก็เท่ากับลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นและการใช้พลังงานลงได้นั่นเอง

Reuse หนทางสู่ความยั่งยืนไม่ไกลเกินเอื้อม แค่รู้จักนำสิ่งของหรือทรัพยากรมาใช้ซ้ำให้นานที่สุด อย่าลืมว่าของบางอย่างสามารถใช้ซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้หลายครั้งก่อนทิ้ง ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ หรือพลังงานที่สามารถนำมาหมุนเวียนได้ เพื่อช่วยลดขยะให้โลก ช่วยลดต้นทุนและการสร้างของเสียที่ไม่จำเป็นให้ธุรกิจของเรา

Recycle วิธีสุดฮิต! หนีไม่พ้นการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ แต่อย่าชะล่าใจไปว่าทำแบบไหนก็นำของกลับมาใช้ได้เหมือนกัน เพราะการจะนำของที่ใช้แล้วหรือขยะหมุนเวียนมาใช้ใหม่นั้น ต้องรู้จักแยกและทำให้ถูกวิธี เพื่อให้ของหรือวัสดุเหล่านั้นผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้นั่นเอง

Repair ไม่ใช่แค่เห็นว่าเสียแล้วต้องโยนทิ้งเสมอไป เพราะทางที่ดีกว่าอาจเป็นการซ่อมหรือตรวจสอบดูอาการให้แน่ใจก่อนลงมือซื้อใหม่ และซ่อมแซมให้สิ่งของสามารถใช้งานได้นานที่สุด ที่สำคัญ ต้องมองให้ออกว่าแบบไหนถึงจะคุ้มค่ากว่ากันด้วย

Regift เปลี่ยนของเก่าของเราเป็นของใหม่ของเขา หรือส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ผู้อื่นใช้งานต่อ รวมถึงการให้บริการเช่า-ยืม ช่วยสร้างโอกาสให้สินค้าได้อยู่ต่ออย่างมีคุณภาพและรักษ์โลก โดยธุรกิจสามารถเพิ่มกิมมิคได้โดยการรับคืนสินค้าเก่าหรือสินค้าที่ลูกค้าไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคต่อให้ผู้ที่ต้องการได้ งานนี้ไม่ใช่แค่ดีต่อใจของผู้รับ-ผู้ให้ แต่ยังดีต่อโลกด้วย

Recover นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ช่วยโลกได้ ธุรกิจก็ดีด้วย ซึ่งสามารถเริ่มต้นคิดได้ง่ายๆ จากการไม่ปล่อยให้กล่อง แพ็กเกจจิ้ง หรือหีบห่อของสินค้ามีดีแค่สวย เพราะหลังจากนำสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านในไปใช้แล้ว ของด้านนอกต้องสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น นำกล่องไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ ธุรกิจต้องคิดต่อยอดให้ได้ว่า สินค้าแต่ละอย่างที่มีนั้นจะสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?

Refuse ปฏิเสธตัวการเพิ่มมลพิษและขยะให้ล้นโลกอย่างโปรดักต์ที่สามารถใช้ได้แค่เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง หรือผลิตภัณฑ์แบบ Single-use รวมถึงสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมองหาตัวเลือกหรือวัสดุจากธรรมชาติอย่างอื่น เพื่อแทนที่การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มากเกินความจำเป็น

Leave a Reply

Next Post

<strong>สยามไดกิ้น มอบเครื่องฟอกอากาศสนับสนุนงานกาชาด</strong>

สยามไดกิ้น มอบเครื่องฟอกอากาศสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2565 ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม