TechTalkThai คว้ารางวัลในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022

admin

TechTalkThai เว็บไซต์ศูนย์รวมข่าว Enterprise IT รับมอบโล่รางวัลดีเด่น ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น Cybersecurity Excellence Award (Supporting)